سیستم هنگ Hanging

سیستم هنگ (Hanging system)، یکی دیگر از سیستم های اجرایی، جهت نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت می باشد. هنگ (hang) در لغت به معنای “آویخته شدن” یا “آویزان شدن” می باشد که دلیل اصلی انتخاب این اسم برای این سیستم، این است که اتصالتی به عنوان زیرسازی نمای آلومینیوم کامپوزیت در نظر گرفته می شود که ورق کامپوزیت به واسطه آویخته شدن به زیرسازی منحصر به هنگ ، بر سطح نما اجرا می گردد.

قوطی ها و ریل های آلومینیومی، نبشی ها و پیچ ها، بچه ناودانی‌ها و ناودانی‌ها و بسیاری از قطعات دیگر بخشی از اجزاء تشکیل دهنده سیستم اجرای کامپوزیت فیکس می باشد. در شکل زیر شمایی از این سیستم را جهت درک بهتر موضوع برای شما قرار داده ایم.

سیستم هنگ Hanging

پس از بررسی‌های بعمل آمده در رابطه با سیستم های اجرایی نمای کامپوزیت، سیستم هنگ (Hanging system) به دلایلی از سیستم فیکس با دوام تر است و از لحاظ مقاومت سازه ای برتری می کند که در اینجا، مختصری از این مزایا را بیان خواهیم کرد:

  • عایق بندی این سیستم به صورت کاملاً مکانیکال صورت می گیرد، به این معنا که گسکت ها و آب بند هایی مانند چسب سیلیکون از سیستم حذف می شود. یعنی طراحی سیستم به گونه ای بوده که آن را نسبت به چسب های سیلیکونی بی نیاز کرده و این به معنای از بین رفتن آب بندی نمی باشد.
  • به جهت استفاده از مقاطع آلومینیومی در کل سیستم، نمای ساختمان در برابر عوامل جوی و تنش‌های ناشی از آن حرکت سازه ای متناسبی را خواهد داشت.
  • پایداری بالاتر در برابر عوامل جوی نسبت به سایر سیستم ها
سیستم هنگ Hanging
Call Now Button