غیر نمایان Invisible

یر نمایان (Invisible) پیش تر در صفحه سرامیک پرسلانی به این موضوع اشاره گردید که چه سیستم هایی جهت نصب سرامیک های پرسی پرسلانی در نظر گرفته شده است. در اینجا به اختصار اطلاعاتی در رابطه با سیستم پنهان، غیر نمایان یا Invisible را در اختیار شما قرار می دهیم.

سیستم نصب غیر نمایان (Invisible):

غیر نمایان Invisible
غیر نمایان Invisible

همانگونه که از اسم این سیستم مشخص است،پس از نصب سرامیک از لحاظ بصری شما تنها قادر به مشاهده درز انقطاع سرامیک های نما می باشید و نصب این سیستم به گونه ای می باشد که هیچ یک از اتصالات نصب خود را نمایان نمی کنند و از این جهت به این سیستم سیستم اینویزیبل یا غیر نمایان نیز اطلاق می گردد.
بر اساس تحقیقات و بررسی های بعمل آمده روی انواع سیستم های نصب و همچنین مقایسه ی تمامی سیستم ها با یکدیگر توسط متخصصین شرکت آراد ، سیستمی که به عنوان روش جنرال نصب نمای سرامیک پرسلانی انتخاب گردید، بر اساس سیستم های کمپانی کیل و سیستمی که شامل اتصالاتی همچون انکر است می باشد. در تصویر قرار داده شده پایینی می توانید اتصالات و شیوه نصب سرامیک پرسلانی به روش Invisible را مشاهده نمایید.

غیر نمایان Invisible

در این سیستم؛ توسط دستگاهی به نام Under Cut خزینه کاری هایی پشت سطح سرامیک انجام می شود و به واسطه آنها ، سرامیک توسط انکر ها مهار می شود. انکر ها ، پیچ هایی گلدانی شکل می باشند که پس Under cut شدن سرامیک ، در داخل شیار های بوجود آمده فیکس می شود. حال اتصالات کلیپس به انکر ها متصل شده و بواسطه آنها روی ریل های از پیش در نظر گرفته شده نصب می گردد.

Call Now Button