نمایان Visible

نمایان Visible :یکی از روش های نصب سرامیک پرسلانی می باشد که به واسطه اتصالتی نمایان به یکدیگر متصل شده است ، به این معنا که شما قادر به مشاهده اتصالات نصب می باشید. گاهاً مشتریان نما فکر میکنند با نمایان بودن اتصالات نصب، سطح نمای اجرا شده تصویری نامتعارف به ماهیت ساختمان شان خواهد داد ، اما این برداشتی اشتباه از این موضوع بوده و در اجرا های انجام شده جزء ایمن ترین، سریع ترین و محبوب ترین سیستم های نصب بین مشتریان بوده است.

نمایان Visible

سیستم نصب نمایان یا Visible ارائه شده توسط تیم تخصصی آراد ، برگرفته از سیستم های لاوال ایبریکا ایتالیا و معروف به سیستم کلیپسی می باشد. این سیستم شامل اتصالات نصبی همچون ریل آلومینیومی و کلیپس هایی از جنس استینلس استیل می باشد که این کلیپس ها وظیفه تحمل بار فیزیکی سرامیک را بر عهده خواهند داشت.

جهت اجرای این سیستم ، ریل های عمودی نصب و پس از اعمال اتصالات کلیپس ، اقدام به نصب سرامیک های پرسی توپر نموده. در این سیستم،اجرای نما با سرعت قابل توجهی انجام گردد. آب بندی جوینت های عمودی مکانیکال می باشد. در اجرای سرامیک پرسلانی به روش خشک به دلیل فاصله ارتفاعی که نما از سطح ساختمان می گیرد ، مجری قادر به اجرای پوششی جهت عایق بندی سازه خود نیز می باشد.این موضوع که درز انقطاع بین سرامیک ها پس از اجرا بسیار منظم و دقیق باشد در نصب سرامیک خشک نکته حائز اهمیتی می باشد و پیرو این موضوع ، نصب سرامیک پرسلانی می بایستی حتما توسط تیمی خبره و با تجربه بالای اجرا صورت گیرد.

Call Now Button