پروژه بانک صادرات مشهد

پروژه بانک صادرات مشهد پروژه بانک صادرات مشهد پروژه بانک صادرات مشهد
About This Project

-نام پروژه : ساختمان سرپرستی بانک صادرات مشهد

-محل پروژه : مشهد – میدان جانباز

-متریال نما : ورق آلومینیوم کامپوزیت

-مساحت : ۶۶۰۰ متر مربع

-سال شروع اجرا : ۱۳۸۸

-مدت اجرا : ۱/۵سال

-کارفرما : شرکت مانا

-مشاور: مهندسین مشاور پیمان غدیر

-مجری نما: شرکت آلتک

-شرح خدمات : طراحی فاز ۲ و نظارت