پروژه برج جام

پروژه برج جام
About This Project

نام پروژه : پروژه برج جام ملت
محل پروژه : تهران – شریعتی تقاطع خیابان اتوبانک
متریال نما : ورق تیتانیوم
مساحت : ۲۲۰۰۰ متر مربع
سال شروع اجرا : ۱۳۹۲
مدت اجرا : ۲ سال
کارفرما : شرکت بنیان مرصوص پی
مشاور: مهندسین مشاور حرکت سیال
مجری نما: شرکت آلتک
شرح خدمات : نظارت و مدیریت کارگاه