پروژه برج کوروش ۱

پروژه برج کوروش ۱ پروژه برج کوروش ۱
About This Project

-نام پروژه : برج کوروش ۱
-محل پروژه : کیش
-متریال نما : ورق آلومینیوم کامپوزیت
-مساحت : ۱۳۵۰۰ متر مربع
-سال شروع اجرا : ۱۳۸۸
-مدت اجرا : ۱سال
-کارفرما : آقای خلیل زاده
-مشاور: آلش سازه (مهندس شیرازی)
-مجری نما: شرکت آلتک
-شرح خدمات : طراحی فاز ۲ و اجرا