پروژه دیپلمات

پروژه دیپلمات
About This Project

-نام پروژه : پروژه دیپلمات کیش
-محل پروژه : کیش
-متریال نما : ورق آلومینیوم کامپوزیت – کرتین وال فیس کپ
-مساحت : ۲۴۰۰۰ متر مربع
-سال شروع اجرا : ۱۳۸۹
-مدت اجرا : ۲سال
-کارفرما : شرکت دیپلمات کیش (آقای مهندس موسوی)
-مشاور: شرکت دیپلمات کیش
-مجری نما: شرکت سایتال ساخت
-شرح خدمات : اجرا