پروژه ساختمان مرکزی بورس تهران

پروژه ساختمان مرکزی بورس تهران
About This Project

نام پروژه :ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار
محل پروژه : تهران-سعادت آباد
متریال نما : کرتین وال آلومینیومی فریم لس و فیس کپ –اسکای لایت- ورق سالید آلومینیوم – استرچ متال – ورق آلومینیوم کامپوزیت-لوور آلومینیومی
مساحت : کرتین وال: ۱۸۰۰۰ متر مربع-اسکای لایت : ۱۵۰۰ متر مربع – ورق آلومینیوم: ۷۰۰۰ متر مربع- استرچ متال: ۴۰۰۰ متر مربع-لوور آلومینیومی : ۱۰۰۰۰ متر طول
سال شروع اجرا : ۱۳۹۴
مدت اجرا : ۲سال
کارفرما : شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مشاور: هسته طراحی فضای چهارم
مجری نما: شرکت نماکاران هزاره سوم
شرح خدمات : اجرای نما